Coaching

 

Coach

 

 

Det finns många begrepp inom coachningsvärlden, allt ifrån livscoach, karriärcoach, chefscoach till de mest underliga namnen på coach. Oavsett vad man väljer att kalla sig är verktygen som används desamma och fungerar oavsett vad du har för mål.

 

En coach har som uppgift att driva utvecklingsprocessen som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Vi börjar med att prata om var du står idag och vad du vill uppnå med din personliga utveckling.

 

Du kan välja att genomföra samtalen i ditt hem, på min mottagning eller via videosamtal.

.

 

 

Ledarskapscoach

 

 

Mental träning kring ledarskap genom coacing

 

Till företag och chefer erbjuder jag ledarskapsutveckling vilket egentligen är personlig utveckling genom samtal och coachning.

Här kan jag även vara ett bollplank i HR-frågor: att ta hand om sina medarbetare på bästa sätt, att ta det svåra samtalet, arbetsrätt (vad som gäller för dig som arbetsgivare) och andra HR-relaterade frågor. Fokus kommer alltid att ligga på din personliga utveckling av ditt ledarskap.

 

Jag kan hjälpa medarbetare hos företag att hitta inneboende verktyg för att nå högre potential och närmre sina personliga mål.