Behandlingar

 

Avslappnande massage

 

 

En  klassisk massage med fokus på avslappning.

 

 

Ibland behöver man bara få slappna av och kanske somna en stund. I den här behandlingen brys vi oss inte om triggerpunkter, töjtekniker eller annat som tillhör manuell terapi, här fokuserar vi bara på mjuk massage för avkoppling.


Mottagning ligger ute på landet i ett område som heter Söderbykvarn. Området är omgivet av hästhagar och gröna ängar och lämpar sig väl för en avslappnande skogspromenad före eller efter din behandling.

 


 

Manuell Terapeutisk behandling

 

 

Inte lika njutningsfyllt som den avslappnande massagen men kanske desto mer välbehövlig.

 

 

I den manuella terapeutiska behandlingen arbetar jag med en blandning av terapeutisk massage, triggerpunktsbehandling, dry needling, olika terapeutiska stretchmetoder som t.ex.
PNF - Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering

INF – Interoceptiv neuromuskulär facilitering

PRT - Positional Release Technique

träning och egenstretch för att råda bot på den verkliga orsaken till dina krämpor.


Jag tittar på hela kroppen, oliksidighet, kort muskulatur, svag eller inaktiv muskulatur och kan genomföra olika tester.

Behandlingen innefattar ofta behandling av triggerpunkter för att släppa på spänningar och jobbar även med aktivering av olika muskler och olika stretchmetoder för att balansera kroppen.


Vid behov används även "Dry needling" med eller utan elektroterapeutisk stimulering.

 


 

Triggerpunkter 

 


Triggerpunkter är ”muskelknutor” som är belägna i framförallt ryggens muskulatur. Triggerpunkter brukar ge upphov till en molande smärta som kan vara väldigt obehaglig, framförallt när man är sitter/ligger i en avslappnad ställning. Triggerpunkter uppkommer främst genom statisk belastning av en muskel, dvs. låg belastning under en lång tidsperiod.

En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där flera muskelceller har väsentligt förhöjd spänningsgrad, så kallade mikrokramper. Detta orsakar dålig blodcirkulation och området blir extra känsligt för tryck. En så kallad aktiv triggerpunkt strålar smärta till sitt ”eget” utstrålningsområde utan att musklerna arbetar.

Vad som orsakar detta är inte helt utrett, men det verkar som om det finns flera bakomliggande anledningar. Bland annat har man hittat ett tydligt samband mellan statiskt muskelarbete och triggerpunkter. Ett vanligt exempel är stillasittande arbete vid datorer som ger ökad förekomst av triggerpunkter i skulder- och nackmuskulaturen.

Behandling:

Triggerpunkter kan med fördel behandlas med en kombinationsbehandling av olika tekniker. Några av de vanliga behandlingsformerna är triggerpunktsmassage över muskeln, därefter tryckbehandling precis på triggerpunkten och sedan specifik stretching.


 

Dry needling

 

 

Dry needling är en behandlingsform där man använder sig av tunna, sterila engångsnålar (samma som vid traditionell österländsakupunktur) med syftet att skapa muskelavslappning, stimulera blodcirkulation eller skapa en microblödning i eller kring senvävnad för att på så vis starta en ny läkningsprocess och på sikt bli kvitt smärtan.

Utförandet går till så att terapeuten börjar med att undersöka muskulaturen eller senvävnaden genom att känna eller ”palpera” på och kring det smärtande området. När man lokaliserat var var smärtan sitter sticker man in nålen där. Om man gör det i en muskel kan man få en så kallad ”local twitch response” vilket betyder att muskeln gör en reflexmässig kontraktion. Denna reaktion sker när man träffar en triggerpunkt och kan ses som en indikation om att man är på ”rätt” ställe då forskning har visat att behandlingseffekten förbättras om man får små kontraktioner eller ”twitchar”. När muskeln slutar svara med dessa twitchar tas nålen ut och behandlingen av den punkten är klar. Man kan behandla flera punkter under ett och samma tillfälle.

Det är inte ovanligt att viss smärta uppstår när man behandlar med dry needling och det är normalt att känna en del ömhet från det behandlade området i upp till två dagar efter behandlingen.